Η φορολόγηση των Κερδών (2023)!

Στοίχημα, Φορολόγηση Κερδών!

Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση για τη φορολογία κερδών ανάλογα με τη δραστηριότητα σας στις στοιχηματικές που παίζετε, και σε ότι αφορά τα κέρδη που προκύπτουν στις διακριτές περιπτώσεις μεταξύ Στοίχημα-Virtuals, Καζίνο και Fantasy Sports.

Από 12/7/2021, τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητά σου σε Στοίχημα - Virtuals - Καζίνο - Fantasy sports, φορολογούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ν. 2961/2001 (Α’ 266), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του ν. 4787/2021, με την άμεση παρακράτηση του φόρου που αναλογεί στα κέρδη ανά δελτίο στοιχήματος και την ανάλογη απόδοσή του στο ελληνικό δημόσιο μετά από κάθε διευθέτηση.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ-VIRTUALS

Σε κάθε περίπτωση, για την πληρέστερη ενημέρωσή σου, ο φόρος στο Στοίχημα και στα Virtuals υπολογίζεται και παρακρατείται* ανά δελτίο στοιχήματος (για μονά ή παρολί δελτία) και ανά κατηγορία στοιχήματος σε συστήματα (δυάδες / τριάδες / τετράδες / τρίξι / γιάνκι κ.ο.κ.) σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

  • Καθαρό κέρδος δελτίου έως 100€: αφορολόγητο
  • Καθαρό κέρδος δελτίου από 100,01€ έως 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€ αφορολόγητου καθαρού κέρδους).
  • Καθαρό κέρδος δελτίου από 200,01€ έως 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€ αφορολόγητου καθαρού κέρδους και αφού έχουν φορολογηθεί αντίστοιχα τα κέρδη για την κλίμακα του 2,5%).
  • Καθαρό κέρδος δελτίου από 500,01€ και πάνω: φόρος 7,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€ αφορολόγητου καθαρού κέρδους και αφού έχουν φορολογηθεί αντίστοιχα τα κέρδη για τις κλίμακες των 2,5% και 5%).

Παραδείγματα:

α) Παίκτης ποντάρει 10€ σε ένα στοίχημα με απόδοση 11,00 και κερδίζει 110€. Δεν υπάρχει κανένας φόρος αφού το καθαρό του κέρδος είναι 100€ (110-10), το οποίο δεν είναι φορολογήσιμο.

β) Παίκτης ποντάρει 10€ σε μια εξάδα με απόδοση 100,00 και κερδίζει 1.000€. Το καθαρό του κέρδος είναι 1000€ - 10€ = 990€. Τα πρώτα 100€ είναι αφορολόγητα. Στα επόμενα 100€ (κέρδη 100€ - 200€) παρακρατείται φόρος 2,5% (δηλ. 2,5€). Για τα κέρδη από 200€ - 500€ παρακρατείται φόρος 5% (δηλ. 15€) και τέλος για κέρδη από 500€ και άνω, παρακρατείται φόρος 7,5% και άνω (δηλ 36,75€). Το σύνολο του φόρου σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν 54,25€.

Δηλαδή, συνοψίζοντας τα παραδείγματα(έως 100 η φορολογία είναι 0):

Κέρδη σε Στοίχημα ή Virtuals. | 

Ποσό που θα εισπράξεις λόγω νέας φορολογίας.

200€

197,5€

500€

482,5€

1.000€

945€

 CASINO

Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητά σου στο Casino φορολογούνται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

  • Καθαρό κέρδος 24ωρης παικτικής συνεδρίας έως 100€: αφορολόγητο
  • Καθαρό κέρδος 24ωρης παικτικής συνεδρίας από 100,01 έως 500€: φόρος 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€ αφορολόγητου καθαρού κέρδους). Στην περίπτωση που ο φόρος αυτός προκύπτει από δραστηριότητα με πραγματικά χρήματα, η Stoiximan αποδίδει στο Δημόσιο τον φόρο στα κέρδη χωρίς να τα παρακρατήσει από τον παίκτη. Σε διαφορετική περίπτωση, ο φόρος επιβαρύνει κανονικά τον παίκτη.
  • Καθαρό κέρδος 24ωρης παικτικής συνεδρίας από 500,01€ και πάνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€ καθαρού κέρδους). Ο φόρος αυτός επιβαρύνει τον παίκτη.

*Ο υπολογισμός των κερδών 24ωρης παικτικής συνεδρίας ξεκινάει καθημερινά στις 7 το πρωί και ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα, εκτός και αν ενδιάμεσα μεσολαβήσει εκκαθάριση Bonus ή αίτημα για ανάληψη ενώ υπάρχει ενεργό bonus, οπότε η συνεδρία ολοκληρώνεται εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα ξεκινά η επόμενη συνεδρία μέχρι τις 7 το πρωί και ούτω καθεξής.

Παραδείγματα:

α) Παίκτης έχει καθαρό κέρδος 500€ (π.χ. ποντάροντας 200€ καταλήγει να έχει 700€ στο τέλος της 24ωρης παικτικής συνεδρίας). Στα κέρδη του αντιστοιχεί φόρος 15% του 400 = 60€ (100€: αφορολόγητο). 

β) Παίκτης έχει καθαρό κέρδος 700€ (π.χ. ποντάροντας 200€ καταλήγει να έχει 900€ στο τέλος της 24ωρης παικτικής συνεδρίας). Τα κέρδη του θα φορολογηθούν ως εξής: 100€ θα είναι αφορολόγητα, 400€ θα φορολογηθούν κατά 15% (400 x 0,15 = 60€) και τα 200€ που απομένουν θα φορολογηθούν κατά 20% (20 x 0,20 = 40€). Επομένως, στα κέρδη του αντιστοιχεί συνολικός φόρος 100€. Η Stoiximan αναλαμβάνει το κόστος για τα πρώτα 500€ (100€ κέρδος αφορολόγητο, 400 x 0,15 = 60€) και ο παίκτης επιβαρύνεται με την φορολογία για τα υπόλοιπα 200€ κέρδους (200 x 0,20 = 40€). Έτσι ο παίκτης θα πληρώσει συνολικά 40€ φόρο. Μέχρι να ολοκληρωθεί η 24ωρη παικτική συνεδρία, αν π.χ. ο παίκτης αυτός έχει συνολικό υπόλοιπο 1.000€, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα 960€ για ανάληψη ή για να παίξει αφού τα 40€ θα είναι δεσμευμένα για την πληρωμή του φόρου κερδών.

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια μίας 24ωρης παικτικής συνεδρίας, σε κάποια στιγμή υπήρξαν πάνω από 500€ καθαρά κέρδη και δεσμεύτηκε κάποιο ποσό ως φόρος, ενώ αργότερα μέσα στη μέρα τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν σε ποσό κάτω από τα 500€, αλλά το αρχικά δεσμευμένο ποσό δεν έχει απελευθερωθεί ακόμα, παρακαλούμε επικοινώνησε με το Tμήμα Eξυπηρέτησης της στοιχηματικής για να φροντίσει να αποδεσμευτεί ανάλογα το ποσό.

FANTASY SPORTS

Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητά σου στα Fantasy Sports φορολογούνται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

  • Καθαρό κέρδος δελτίου έως 100€: αφορολόγητο
  • Καθαρό κέρδος δελτίου από 100,01€ έως 500€: φόρος 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€ αφορολόγητου καθαρού κέρδους).
  • Καθαρό κέρδος δελτίου από 500,01€ και πάνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€ καθαρού κέρδους).

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη σημασία της κλίμακας και τη διαφορά που φέρνει στην τελική φορολογία.

Ένα δελτίο με καθαρό κέρδος 101 ευρώ θα φορολογηθεί μόνο για το 1 ευρώ, καθώς τα 100 ευρώ εμπίπτουν στην κατηγορία του αφορολόγητου.

Ένα δελτίο με καθαρό κέρδος 250 ευρώ, δεν θα φορολογηθεί για τα πρώτα 100 ευρώ, αλλά θα φορολογηθεί με 2,5% για τα επόμενα 100 ευρώ και με 5% για τα επόμενα 50 ευρώ. Ετσι ο φόρος σε ένα δελτίου καθαρού κέρδος 250 ευρώ θα είναι συνολικά 5 ευρώ. Στον παίκτη θα αποδοθεί ως κέρδος το ποσό των 245 ευρώ και τα 5 ευρώ θα καταβληθούν άμεσα από τη στοιχηματική στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΥ

Ο μόνος τρόπος είναι προφανώς το να «σπάει» κανείς το ποντάρισμά του σε πολλαπλά δελτία.

Για παράδειγμα, κάποιος θέλει να ποντάρει 500 ευρώ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Πρέμιερ Λιγκ από την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ σε απόδοση 7.00. Το κέρδος του εφόσον η Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ πάρει τον τίτλο θα είναι 3.500 ευρώ. Ωστόσο αυτό το ποσό θα φορολογηθεί με συντελεστή 7,5%, δηλαδή 262,5 ευρώ. Αν το ίδιο ποντάρισμα «σπάσει» σε δέκα δελτία των 50 ευρώ, το καθένα εξ αυτών θα κερδίσει από 350 ευρώ και θα φορολογηθεί με 5%. Επομένως οι συνολικές απώλειες από τον φόρο θα είναι 175 ευρώ. Είναι προφανές πως όσο «σπάει» ένα δελτίο, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να μειωθεί σημαντικά η φορολογία.

Οταν μιλάμε για μικρότερα πονταρίσματα ο φόρος μπορεί ακόμα και να εξαλειφθεί. Αν κάποιος θέλει να ποντάρει 100 ευρώ στην κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ από την Λίβερπουλ σε απόδοση 5,00, μπορεί να σπάσει το ποντάρισμά του σε στοιχήματα των 20 ευρώ. Το κάθε δελτίο θα κερδίσει ακριβώς 100 ευρώ. Δηλαδή ακριβώς στο αφορολόγητο όριο. Οπότε στο τέλος ο παίκτης εισπράττει 500 ευρώ χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ σε φόρους. Αν όμως είχε παίξει ένα δελτίο, θα εισέπραττε 475 ευρώ και τα υπόλοιπα 25 θα πληρώνονταν ως φόρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι περισσότερες στοιχηματικές κινήθηκαν άμεσα, καλύπτοντας το 100% της φορολογίας των πιθανών κερδών.

Πάντα στην διάθεση σας.

BetExpress.gr

21+ |  Αρμόδιος ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | Παίξε υπεύθυνα.

Bet365.gr

Bet365.gr

""ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ""
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Stoiximan.gr

Stoiximan.gr

""ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ""
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Novibet.gr

Novibet.gr

""ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ""
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Pamestoixima.gr

Pamestoixima.gr

""ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ""
ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Stoiximan NewCampaign 350x1000 01

Stoiximan NewCampaign 350x1000 03